Kadry i płace

W ramach naszych usług zapraszamy do skorzystania  z kompleksowej obsługi, w zakresie której mieści się obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstwa. Prowadzimy dokumentację i administrujemy całą polityką kadrową, rozliczamy płace oraz składamy odpowiednie sprawozdania dotyczące tego zakresu. Oczywiście wszystko odbywa się pod pełną kontrolą ze strony osób zarządzających daną firmą. W skład naszych podstawowych usług z tego zakresu wchodzą:

 • przygotowywanie umów o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi ustaleniami w danym przedsiębiorstwie
 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej
 • sporządzanie list płac oraz raportów do celów księgowych
 • rozliczanie wynagrodzeń, z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń, naliczaniem stosownych podatków i składek dla ZUS
 • rozliczanie urlopów i zwolnień lekarskich
 • sporządzanie wszelkich zaświadczeń, do których zobowiązani są przedsiębiorcy oraz sporządzanie i wydawanie świadectw pracy
 • zgłoszenia (rejestracja i wyrejestrowywanie) pracowników i członków ich rodzin w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • sporządzanie i przesyłanie comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS
 • wystawianie druków RMUA
 • wystawianie i przesyłanie do właściwych Urzędów Skarbowych oraz pracowników i zleceniobiorców deklaracji, dotyczących uzyskanych przez nich dochodów
 • sporządzanie odpowiednich sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego

Zakres dodatkowych usług ustalany jest każdorazowo w czasie omawiania szczegółów kompleksowej obsługi w ramach tematu kadry i płace.

 

 

 

Czytaj więcej