Reprezentacja podatnika przed urzędami

Reprezentacja podatnika przed urzędami

Przedsiębiorca to, w świetle polskiego prawa, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która posiada zdolność prawną. W jej imieniu podejmuje się jakiś zadań, np. wykonywania działalności gospodarczej, takiej jak np. działalność handlowa, wytwórcza, budowlana lub usługowa. Takim najczęstszym działaniem w czyimś imieniu jest pełnomocnictwo do reprezentowania przed  konkretną instytucją lub w konkretnej sprawie. Aby pełnomocnik był zdolny pod względem prawnym do reprezentowania danej osoby przed Urzędem Skarbowym, musi posiadać odpowiednie pełnomocnictwa. Do nich należą: PPO-1 (pełnomocnictwo ogólne), UPL-1P (pełnomocnictwo do składania deklaracji w formie papierowej), UPL-1 (pełnomocnictwo do składania deklaracji w formie elektronicznej) oraz ZUS-PEL (pełnomocnictwo do reprezentowania w ZUS). Takie pełnomocnictwa powinny zostać udzielone w formie pisemnej lub też zgłoszone ustnie do protokołu. Funkcjonujący prawnie pełnomocnik, reprezentujący podatnika, nie ma obowiązku posiadania do tego jakiś innych specjalnych uprawnień.

Reprezentacja podatnika – istotne uwagi

Najważniejsze jest to, aby pełnomocnictwa zawsze udzielano konkretnej osobie, a nie ogólnie biuru rachunkowemu. Czy jest to Urząd Skarbowy, czy inna instytucja, zleceniodawca powinien wpierw poważnie zastanowić się i zorientować co do wyboru  pełnomocnika. Nie powinna to być pomimo wszystko osoba  przypadkowa. Przemawia za tym to, iż wszelkie czynności, które będą podejmowane w trakcie postępowania podatkowego, mogą mieć istotny wpływ na ostateczny rezultat prowadzonej sprawy. Warto jest więc skorzystać z usług wykwalifikowanej i doświadczonej osoby – profesjonalisty w swojej dziedzinie, a więc doradcy podatkowego, radcy prawnego czy też adwokata.

Czytaj więcej

Doradca podatkowy

Zachęcamy wszystkich do korzystania z naszej pomocy w ramach usługi doradca podatkowy. Usługa ta skierowana jest zarówno do osób prawnych jak i fizycznych, prowadzących działalność oraz takich, które działalności gospodarczej nie prowadzą, ale potrzebują zasięgnąć porad z zakresu prawa podatkowego. W każdym przypadku staramy się przedstawić problematyczne sprawy w jak najbardziej zrozumiały i przystępny dla Państwa sposób. Mamy świadomość, że dla osób nie związanych na co dzień z przepisami i ich interpretacją samodzielne przebrnięcie przez gąszcz informacji jest w zasadzie niewykonalne. Z naszą fachową pomocą każdy trudny problem znajdzie korzystne rozwiązanie.

Dodatkowym atutem naszych usług jest to, że możecie Państwo z nich skorzystać bez konieczności wychodzenia z domu albo biura. Umożliwia to dostępność usług przez sieć internetową, co skraca bardzo czas komunikacji i usprawnia konieczne działania. Takie rozwiązanie pozwala w razie konieczności na na bycie w stałym kontakcie, a przez to bardzo efektywne gospodarowanie kosztami, płacenie odpowiednich, a nie zawyżonych niepotrzebnie podatków oraz wypełnianie wszystkich prawnych zaleceń, dotyczących zasad księgowania oraz dotrzymywanie wymaganych terminów rozliczeń. Najlepsze rezultaty wzajemnej współpracy zauważa się w czasie stałej współpracy.  Doraźne korzystanie z usług doradczych  przynosi oczekiwane efekty, ale dla obu stron jest bardziej czasochłonne, ze względu na to, że każdorazowo wymaga zapoznawania się z problematycznym zagadnieniem od nowa. Najlepszym rozwiązaniem jest stała współpraca w zakresie usługi doradca podatkowy, do której z pełnym przekonaniem zapraszamy. Nasz model stałej współpracy zakłada bardzo korzystne warunki kontynuacji porad oraz ciągłość działań w tym zakresie.

Uruchomiliśmy również system świadczenia usługi doradca podatkowy online. Naszym założeniem jest szybka i rzeczowa odpowiedź na zadawane przez Państwa pytania, dotyczące trudnych problemów, z którymi sami Państwo sobie nie radzicie. Udzielamy odpowiedzi na wszelkie pytania, związane z szeroko rozumianym zagadnieniem  działalności gospodarczej i rozliczaniem tej działalności.

Interlex Doradca Podatkowy Warszawa Wawer Falenica Praga Południe Otwock Michalin Wesoła Józefów

Interlex, Doradca Podatkowy Warszawa, ul. Derkaczy 34A
(Wawer, Praga Południe)

Warto poczytać Gazetę Prawną

Obsługujemy również Klientów z obszaru Otwock, Michalin, Józefów

Czytaj więcej