Kadry i płace w działalności gospodarczej

Kadry i płace w działalnościKadry i płace – temat ważny dla każdego pracodawcy.
Niezależnie od profilu działalności każde przedsiębiorstwo jest zobligowane do przestrzegania prawa pracy i prowadzenia dokumentacji podatkowej. Ponieważ wymogi dotyczące prawa pracy i prawa podatkowego stale się zmieniają, najlepszym rozwiązaniem jest wyodrębnienie działu do spraw kadr i płac. Będzie on zatrudniał odpowiednio wykształconych i przeszkolonych w tym zakresie pracowników. Dział kadr nie ma na pewno ekonomicznego sensu w małych firmach zatrudniających niewielu pracowników. Alternatywą takiego postępowania jest współpraca z firmą świadczącą outsourcing kadr i płac.

Kadry i płace – obsługa

Obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstwa obejmuje swoim zakresem zawieranie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie akt osobowych pracowników, ewidencji czasu pracy. Do tego dochodzi dokumentacja dotycząca przebiegu zatrudnienia, rejestr szkoleń oraz badań lekarskich, tworzenie rozliczeń i listy płac, naliczanie urlopów, zasiłków chorobowych i innych świadczeń wypłacanych pracownikom. Także sporządzanie dokumentacji dla urzędów takich jak ZUS, Urząd Skarbowy, PFRON wchodzi w ten zakres usług.
Jak możemy zauważyć, zakres działań związanych z obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstwa jest bardzo szeroki. Na decyzję czy korzystniej będzie wyodrębnić w przedsiębiorstwie osobny dział czy nawiązać współpracę z biurem rachunkowym zapewne wpływ będzie miało to, jak duże jest przedsiębiorstwo. Istotne będzie też ile osób zatrudnia i jakie koszty gotów jest ponieść przedsiębiorca w związku z obsługą kadrowo-płacową.

Dział kadr – dodatkowa dokumentacja

Zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, którzy zajmą się sprawami kadr i płac niesie za sobą duże koszty związane z ich wynagrodzeniem i ubezpieczeniem społecznym, szkoleniami, odpowiednim wyposażeniem działu, chociażby w specjalistyczne oprogramowanie komputerowe (w dzisiejszych czasach chyba nikt sobie nie wyobraża wyliczania stawki wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie czy zaliczek na podatek dochodowy z użyciem kartki papieru i kalkulatora). Być może, że obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstwa będzie wymagała mniejszych nakładów finansowych, jeśli przedsiębiorca powierzy te obowiązki firmie zewnętrznej, która zatrudnia wyspecjalizowanych i doświadczonych pracowników. Jedno jest pewne, obowiązki związane z obsługą kadrowo-płacową są odpowiedzialne i bardzo ważne w funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Kadry i płace

W ramach naszych usług zapraszamy do skorzystania  z kompleksowej obsługi, w zakresie której mieści się obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstwa. Prowadzimy dokumentację i administrujemy całą polityką kadrową, rozliczamy płace oraz składamy odpowiednie sprawozdania dotyczące tego zakresu. Oczywiście wszystko odbywa się pod pełną kontrolą ze strony osób zarządzających daną firmą. W skład naszych podstawowych usług z tego zakresu wchodzą:

 • przygotowywanie umów o pracę, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi ustaleniami w danym przedsiębiorstwie
 • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej
 • sporządzanie list płac oraz raportów do celów księgowych
 • rozliczanie wynagrodzeń, z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń, naliczaniem stosownych podatków i składek dla ZUS
 • rozliczanie urlopów i zwolnień lekarskich
 • sporządzanie wszelkich zaświadczeń, do których zobowiązani są przedsiębiorcy oraz sporządzanie i wydawanie świadectw pracy
 • zgłoszenia (rejestracja i wyrejestrowywanie) pracowników i członków ich rodzin w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 • sporządzanie i przesyłanie comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS
 • wystawianie druków RMUA
 • wystawianie i przesyłanie do właściwych Urzędów Skarbowych oraz pracowników i zleceniobiorców deklaracji, dotyczących uzyskanych przez nich dochodów
 • sporządzanie odpowiednich sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego

Zakres dodatkowych usług ustalany jest każdorazowo w czasie omawiania szczegółów kompleksowej obsługi w ramach tematu kadry i płace.

 

 

 

Czytaj więcej