Kadry i płace w działalności gospodarczej

Kadry i płace w działalnościKadry i płace – temat ważny dla każdego pracodawcy.
Niezależnie od profilu działalności każde przedsiębiorstwo jest zobligowane do przestrzegania prawa pracy i prowadzenia dokumentacji podatkowej. Ponieważ wymogi dotyczące prawa pracy i prawa podatkowego stale się zmieniają, najlepszym rozwiązaniem jest wyodrębnienie działu do spraw kadr i płac. Będzie on zatrudniał odpowiednio wykształconych i przeszkolonych w tym zakresie pracowników. Dział kadr nie ma na pewno ekonomicznego sensu w małych firmach zatrudniających niewielu pracowników. Alternatywą takiego postępowania jest współpraca z firmą świadczącą outsourcing kadr i płac.

Kadry i płace – obsługa

Obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstwa obejmuje swoim zakresem zawieranie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych, prowadzenie akt osobowych pracowników, ewidencji czasu pracy. Do tego dochodzi dokumentacja dotycząca przebiegu zatrudnienia, rejestr szkoleń oraz badań lekarskich, tworzenie rozliczeń i listy płac, naliczanie urlopów, zasiłków chorobowych i innych świadczeń wypłacanych pracownikom. Także sporządzanie dokumentacji dla urzędów takich jak ZUS, Urząd Skarbowy, PFRON wchodzi w ten zakres usług.
Jak możemy zauważyć, zakres działań związanych z obsługą kadrowo-płacową przedsiębiorstwa jest bardzo szeroki. Na decyzję czy korzystniej będzie wyodrębnić w przedsiębiorstwie osobny dział czy nawiązać współpracę z biurem rachunkowym zapewne wpływ będzie miało to, jak duże jest przedsiębiorstwo. Istotne będzie też ile osób zatrudnia i jakie koszty gotów jest ponieść przedsiębiorca w związku z obsługą kadrowo-płacową.

Dział kadr – dodatkowa dokumentacja

Zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, którzy zajmą się sprawami kadr i płac niesie za sobą duże koszty związane z ich wynagrodzeniem i ubezpieczeniem społecznym, szkoleniami, odpowiednim wyposażeniem działu, chociażby w specjalistyczne oprogramowanie komputerowe (w dzisiejszych czasach chyba nikt sobie nie wyobraża wyliczania stawki wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie czy zaliczek na podatek dochodowy z użyciem kartki papieru i kalkulatora). Być może, że obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstwa będzie wymagała mniejszych nakładów finansowych, jeśli przedsiębiorca powierzy te obowiązki firmie zewnętrznej, która zatrudnia wyspecjalizowanych i doświadczonych pracowników. Jedno jest pewne, obowiązki związane z obsługą kadrowo-płacową są odpowiedzialne i bardzo ważne w funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *