Reprezentacja podatnika przed urzędami

Reprezentacja podatnika przed urzędami

Przedsiębiorca to, w świetle polskiego prawa, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która posiada zdolność prawną. W jej imieniu podejmuje się jakiś zadań, np. wykonywania działalności gospodarczej, takiej jak np. działalność handlowa, wytwórcza, budowlana lub usługowa. Takim najczęstszym działaniem w czyimś imieniu jest pełnomocnictwo do reprezentowania przed  konkretną instytucją lub w konkretnej sprawie. Aby pełnomocnik był zdolny pod względem prawnym do reprezentowania danej osoby przed Urzędem Skarbowym, musi posiadać odpowiednie pełnomocnictwa. Do nich należą: PPO-1 (pełnomocnictwo ogólne), UPL-1P (pełnomocnictwo do składania deklaracji w formie papierowej), UPL-1 (pełnomocnictwo do składania deklaracji w formie elektronicznej) oraz ZUS-PEL (pełnomocnictwo do reprezentowania w ZUS). Takie pełnomocnictwa powinny zostać udzielone w formie pisemnej lub też zgłoszone ustnie do protokołu. Funkcjonujący prawnie pełnomocnik, reprezentujący podatnika, nie ma obowiązku posiadania do tego jakiś innych specjalnych uprawnień.

Reprezentacja podatnika – istotne uwagi

Najważniejsze jest to, aby pełnomocnictwa zawsze udzielano konkretnej osobie, a nie ogólnie biuru rachunkowemu. Czy jest to Urząd Skarbowy, czy inna instytucja, zleceniodawca powinien wpierw poważnie zastanowić się i zorientować co do wyboru  pełnomocnika. Nie powinna to być pomimo wszystko osoba  przypadkowa. Przemawia za tym to, iż wszelkie czynności, które będą podejmowane w trakcie postępowania podatkowego, mogą mieć istotny wpływ na ostateczny rezultat prowadzonej sprawy. Warto jest więc skorzystać z usług wykwalifikowanej i doświadczonej osoby – profesjonalisty w swojej dziedzinie, a więc doradcy podatkowego, radcy prawnego czy też adwokata.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *