Usługi księgowe

Zapraszamy do skorzystania z kompleksowej obsługi księgowej  przedsiębiorstw. Obsługujemy zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa o statusie firm prowadzonych przez osoby fizyczne, jak i osoby prawne oraz instytucje o statusie związków, fundacji i stowarzyszeń. Naszym zadaniem jest wyręczanie osób zarządzających firmami w niepotrzebnym obciążeniu, jakim jest angażowanie się w szczegóły rachunkowości i administrowania systemem kadrowo-płacowym oraz rozliczenia i reprezentacja przed stosownymi urzędami. Ograniczenie zajmowania się niepotrzebnymi obowiązkami do niezbędnego minimum pozwala na pełną efektywność w pracy, związanej z zasadniczym kierunkiem działalności danego przedsiębiorstwa.
Usługi księgowe świadczymy w następującym zakresie:

  • prowadzenia ksiąg, zgodnie z przepisami obowiązującymi dla danego profilu działalności i formy prawnej przedsiębiorstwa
  • prowadzenia dodatkowych ewidencji księgowych, takich jak rejestry do celów rozliczania podatku VAT, ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • wyliczanie stosownych zaliczek na podatki  oraz sporządzanie i przesyłanie do właściwych Urzędów Skarbowych wymaganych przepisami prawa podatkowego okresowych deklaracji
  • sporządzania odpowiednich deklaracji do zeznań rocznych
  • Rozliczenia z ZUS w zakresie stosownych zgłoszeń i wyrejestrowań oraz comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych
  • reprezentowanie Zleceniodawców przed stosownymi urzędami oraz występowanie w ich imieniu w czasie prowadzonych kontroli dotyczących podatków i rozliczeń z ZUS
  • przekazywanie Zleceniodawcom, w ustalonych terminach, informacji dotyczących naliczonych wynagrodzeń,  podatków i składek do ZUS